ชื่อสินค้า : โคมไฟประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก ลายดอกลีลาวดี แบบแขวน มีดอกซ้อน ขนาด : สูง 1 ฟุต สี :