ชื่อสินค้า : โคมไฟประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก ลายดอกลีลาวดี แบบตั้งโต๊ะ ขนาด : สูง 1 ฟุต สี :