ชื่อสินค้า : โคมไฟประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก ลายดอกลีลาวดีหลากสี แบบแขวน ขนาด : สูง 1 ฟุต สี :